Vodní sporty RELAX s.r.o. - logo
Vodní sporty RELAX s.r.o.
Relaxacek - logo
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C, vložka 30299 IČO 278 09 340

Do odvolání jsou veškeré služby RELAXU zrušeny!!!

Baby club RELAXÁČEK RELAX BAR Plavecká škola
Baby club RELAXǍČEK _________ RELAX BAR _________ plavání základních a mateřských škol

Plavecká škola

Plavecká škola Vodní sporty RELAX je soukromá plavecká škola, jejímž hlavním posláním je poskytování výuky plavání žákům základních a mateřských škol. Toto realizuje plavecká škola na krytém bazénu v Kopřivnici a ve Studénce. Jedná se o výuku povinnou, kterou žáci absolvují ve 2. a 3. třídě základní školy. V rámci hodin tělesné výchovy poskytuje plaveckou výuku také všem ostatním ročníkům základních škol. Obsahem je nejenom učivo obsažené v rámcových vzdělávacích programech základní školy, ale také prvky branného plavání, prvky dopomoci unavenému plavci a záchrany tonoucího. V posledním období největší rozmach zaznamenala předplavecká výuka žáků mateřských škol a 1. tříd základních škol. Je to nejenom logické pokračování předplavecké výuky dětí mateřských škol, ale především plníme přání rodičů, kteří mají zájem, aby jejich děti dosáhly plavecké dovednosti co nejdříve.

Historie

Plavecká škola začíná svoji činnost na podzim r. 1996 při KVS Skokan Kopřivnice. Má 3 učitelé, kteří absolvovali školení pro tuto profesi a to ve specializaci učitel plavání. Od svého počátku se zabývá především plaveckou výukou žáků prvního stupně základních škol a předplaveckou výukou dětí mateřských škol. Plavecká škola existovala pod Klubem vodních sportů Skokan do roku 1999. V roce 2000 dochází k sloučení dvou plaveckých klubů pod Klub vodních sportů Kopřivnice. V roce 2007 díky legislativě vzniká plavecká škola soukromá – Vodní sporty RELAX. Výuka je zajištěna 8 kvalifikovanými učiteli plavání s vysokoškolským a středně pedagogickým vzděláním, které je rozšířeno o speciální kurzy pro výuku plavání a zdravovědu.

2011 Relax s.r.o., © Jiří Svoboda